2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg

Giám đốc điều hành Công ty Logistic – Mã Tuyển dụng MDL

23/10/2016

Mô tả công việc: Quản lý và điều hành dịch vụ vận tải, điều hành vận chuyển hàng hóa và kho bãi của khu công nghiệp; Định hướng, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ […]

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH – Mã tuyển dụng: BDM

23/10/2016

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh cũng như tất cả các hoạt động kinh doanh trong Ban vận tải của công ty tại Việt Nam. Cụ thể: Phát triển hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Kinh doanh, tìm kiếm khách hàng cho dịch vụ vận tải xuyên quốc […]