Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Giám đốc/Trưởng phòng Digital Marketing – MTD: GĐMD-K

31/07/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Đống Đa, Hà Nội * Ngành nghề: Điện máy, điện lạnh * Mô tả công việc: Xây dựng hình ảnh và thương hiệu Online; Định vị thương hiệu Online; Thúc đẩy Sales out cho toàn bộ ngành hàng thông qua các hình thức tối ưu […]

Kế Toán hành chính nhân sự tổng hợp – MTD: KTNS-GPO

28/07/2018

Lương: 5-6 triệu Địa điểm: 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Kiểm tra và nhập liệu các chứng từ, nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp Kiểm tra sự cân đối giữa số […]

Trưởng ban Pháp chế – MTD: TBPC-NG

27/07/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Ngành nghề: Xây dựng, bất động sản * Mô tả công việc Giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của Tập đoàn; Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Tập đoàn đều thực hiện theo đúng pháp luật […]

Trưởng ban Kiểm soát – MTD: TBKS-NG

27/07/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Ngành nghề: Xây dựng, bất động sản * Mô tả công việc Điều hành và quản lý các hoạt động của Ban Kiểm soát; Hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm, báo cáo trước HĐQT […]

Giám đốc Tài chính Tập đoàn – MTD: CFO-NG

27/07/2018

* Mức lương: Từ 5,000USD * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Mô tả công việc Quản lý nguồn vốn của Tập đoàn; Xây dựng chiến lược tài chính, cấu trúc tài chính Tập đoàn; Quản lý ngân quỹ, dòng tiền, công tác tín dụng của Tập đoàn; Lập phương án huy động vốn, […]