ls-elements-bg
executive_search1
2

Trưởng phòng hồ sơ – MTD: TPHS-PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO –  1 người làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội và 1 tại VP ở Vienchan, Lào Mức lương: Ưu đãi theo năng lực Mô tả công việc Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thanh quyết toán các […]

Trưởng phòng hồ sơ – MTD: TPHS-PL

19/03/2018

Địa điểm làm việc: Tại công ty khách hàng của GPO –  1 người làm việc tại VP ở Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội và 1 tại VP ở Vienchan, Lào Mức lương: Ưu đãi theo năng lực Mô tả công việc Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thanh quyết toán các […]

Giám đốc nhân sự – MTD: HRD-K

14/03/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Quận Đống Đa, Hà Nội Lương: 5000$ – 6000$ Mô tả công việc: Hoạch định chiến lược, quản lý, theo dõi, đôn đốc toàn bộ các mảng việc của ban nhân sự tập đoàn bao gồm: – Tham mưu, tư vấn cho Ban […]

Business Development Manager – Code: BDM-VNC

09/03/2018

Address: Thuong Tin – Ha Tay Job Description: –  Supervise customer system of the company, plan to take care of customers and create relationship with customers –     Establish and develop relationship with  new customers, maintain relationship the current customers. –    Take charge direct customers, receive feedback from customers about policy, produce and propose ideas related […]

HR Manager – Code: HRM-VNC

09/03/2018

Location: At GPO’s client company – work in Thuong Tin – Ha Tay Job description: Manage, monitor and urge all aspects of human resource management including: – Develop recruitment process and policy, plan recruitment and attract candidates – Deploying and organizing the recruitment in time according to business development needs and strategy of the company […]