2
Art_banner_W
CGB_Banner_24
ls-elements-bg
HrFoNonHR_Banner

Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật – MTD: PTGDKT-FFHN

15/05/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – Công ty xây dựng – Làm việc tại Cầu Giấy Mô tả: Chủ trì công tác áp dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ yêu cầu. Quản lý, kiểm soát, điều phối hoạt động […]

Trưởng phòng kiểm toán nội bộ – mã tuyển dụng TPKTNB

12/05/2017

Mô tả công việc Tổ chức xây dựng, kiểm tra, đánh giá độ tin cậy, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống các tài liệu quản trị, hệ thống quy trình tác nghiệp thực hiện công tác điều hành, tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Tiếp nhận, thẩm định tính xác […]

Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư – mã tuyển dụng PTGDDT

12/05/2017

Mô tả công việc: • Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về chiến lược đầu tư và hoạt động đầu tư, phát triển các ngành hàng kinh doanh • Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược đầu tư và triển khai các công tác lập dự án đầu tư hiệu quả nhằm đạt được […]

Trưởng phòng khai thuê hải quan – MTD: TPHQ

10/05/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – Công ty vận tải tại Hưng Yên Mô tả công việc: Quản lý, lên kế hoạch thực hiện việc khai thuế hải quan cho khách hàng tại khu vực Hưng Yên, Hải Dương.. Đào tạo nhân viên mới Phối kết hợp với phòng Marketing […]

Trưởng ban pháp chế – MTD: TBPC-JV

03/05/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – Công ty xuất khẩu lao động lớn tại Gia Lâm, Hà Nội a.Mô tả công việc: – Xây dựng, định hướng tất cả các hoạt động pháp chế của Công ty và các đơn vị thành viên – Tư vấn chiến lược cho BLĐ […]