Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Giám đốc Marketing – Mã: GĐMKT-T

24/08/2019

Địa điểm làm việc: Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngành nghề: Sản xuất điện gia dụng. Kinh nghiệm: 7-10 năm. Lương: 4000-5000$. * Mô tả công việc: Xây dựng, Phát triển chiến lược thương hiệu, sản phẩm, phân phối, giá và truyền thông 3-5 năm. Hướng dẫn và kiểm soát quản trị, xây dựng chiến […]

Giám đốc kinh doanh – Mã: GĐKD-W

24/08/2019

Địa điểm làm việc: 1 vị trí tại Quận Cầu Giấy, 1 vị trí tại Quận Hai Bà Trưng. Ngành nghề: Dịch vụ, tổ chức sự kiện, event. Kinh nghiệm: 5-10 năm. Lương: Trên 30 triệu thỏa thuận theo năng lực. * Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của bộ […]

Giám đốc điều hành – Mã: CEO-F

24/08/2019

Địa điểm làm việc: Quận Cầu Giấy, Hà Nội Ngành nghề: Dệt may, da giày. Kinh nghiệm: 10 năm. Lương: thỏa thuận. * Mô tả công việc: Đưa ra định hướng (tầm nhìn và sứ mệnh) chiến lược và mục tiêu cho Công ty theo từng giai đoạn để Tổng Giám Đốc phê duyệt. Xây […]

Giám đốc kinh doanh – Mã: CCO-F

24/08/2019

Địa điểm làm việc: Quận Cầu Giấy, Hà Nội Ngành nghề: Dệt may, da giày. Kinh nghiệm: 10 năm. Lương: thỏa thuận. * Mô tả công việc: 1.Hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty: Khảo sát, nghiên cứu thị trường, ngành nghề kinh doanh của Công […]

Giám đốc trung tâm hàng hóa – Mã: CMO-F

24/08/2019

Địa điểm làm việc: Quận Cầu Giấy, Hà Nội Ngành nghề: Dệt may, da giày. Kinh nghiệm: 10 năm. Lương: thỏa thuận. * Mô tả công việc: 1.Hoạch định chiến lược hàng hóa theo kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty: Hoạch định chiến lược hàng hóa đáp ứng nhu cầu kinh doanh […]