2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg

Native Janpese Teacher – Recruitment code: GVJ-JV

08/11/2017

Work location: Gia Lam district, Hanoi  Job Responsibilities: Managing classroom. Planing, preparing and developing lessions to a range of classes andvarious age group. Create and distribute educational content (note, summaries, assignments etc.) Improving and developing student’s Japanese skills. Provide individualized instruction to each student by promoting interactive learning. Assess and record student’s progress and provide […]

Trưởng Phòng Marketing – MTD: TPMKT-JC

16/10/2017

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hà Nội Mô tả công việc: Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến các hoạt động Marketing của Tập đoàn bao gồm: Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động marketing, đặc biệt là […]

Phó Phòng Nhân Sự – MTD: PPNS-JC

16/10/2017

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hà Nội  Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch và ngân sách tuyển dụng nhân sự theo định kỳ tháng/quý/năm. Trực tiếp xây dựng các phương pháp và các hình thức tuyển […]

Giám Đốc Bán Lẻ – MTD: GĐBL-JC

16/10/2017

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hà Nội Mô tả công việc: – Tổ chức triển khai công tác bán lẻ Trang sức của hệ thống trên toàn quốc. – Xây dựng và đề xuất các chương trình xúc […]

Trưởng phòng Kinh doanh – MTD: TPKD-GPO

05/10/2017

Địa điểm:  tầng 3, số 85 Lương Định của, Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Lập kế hoạch tuyển dụng và phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên Lên chiến lược và triển khai biện pháp nhằm phát triển các kênh nguồn tuyển dụng và mạng lưới ứng viên. Quản lý, đánh giá […]