Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Nhân viên đối ngoại tiếng Nhật – Mã: NVĐN-J

27/03/2019

* Địa điểm làm việc: Long Biên, Hà Nội * Lương: Thỏa thuận * Kinh nghiệm: 2-3 năm * Trình độ: Tiếng Nhật N2  * Mô tả công việc: Tiếp nhận đơn đặt hàng, ghi được đầy đủ thông tin vào phiếu thông báo đơn hàng. Đón tiếp và hướng dẫn ứng viên. Chuẩn bị […]

Chuyên viên pháp chế – Mã: TBPC-PĐ

25/03/2019

*Lương: Thỏa thuận *Địa điểm: Hà Nội *Mô tả: Tổ chức cập nhật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Thực hiện tư vấn pháp luật cho các đơn vị trong Tập đoàn; Tư vấn pháp lý, tham […]

Trưởng phòng Marketing – Mã: TPMKT-D

25/03/2019

* Địa điểm làm việc: Mỹ Hào, Hưng Yên * Lương: Thỏa thuận * Lĩnh vực: Vận tải * Kinh nghiệm: 2-3 năm ở vị trí quản lý * Mô tả công việc: Hỗ trợ trưởng phòng quản lý hoạt động của bộ phận Marketing Hưng Yên; Kiểm soát hoạt động kinh doanh hiện tại; Nghiên […]

General Account com Supplier sourcing – Code: SS-GPO

20/03/2019

* Location: Dong Da, Ha Noi * Package: Negotiable * Job description Supplier sourcing:  Search, collect market statistical data, products and suppliers in the areas of: Education, training, vocational guidance Provide market reports for management, future market predictions Establishing information collection methods and procedures, organizing market surveys to estimate customers’ preferences, needs, desires and expectations. […]

Academic Executive – Code: AE-GPO

20/03/2019

* Location: Dong Da, Ha Noi * Package: Negotiable * Job description Assess the suitability of the syllabus with Vietnamese students & suggest modification if needed Develop curriculum for programs Control the implementation and overall delivery quality of the syllabus Create the instructional strategies, sample lesson plans, suggesting teaching aids for teachers. Understand competitors and […]