2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg

Engineer Manager bao bì- Mã tuyển dụng EMBB

21/07/2017

Địa điểm: Công ty sản xuất bao bì giấy (Công ty Úc)  tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội Mô tả công việc: Hỗ trợ các Giám sát Kỹ thuật Cơ khí và Điện trong việc lập kế hoạch bảo trì cho tất cả các máy móc thiết bị sản xuất, các thiết bị phụ trợ […]

CFO – Mã tuyển dụng G-CFO

10/07/2017

Địa điểm làm việc 1 Tập đoàn tại Lào Mô tả: Phân tích tình hình tài chính nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của công ty. Tham mưu cho ban lãnh đạo về chi tiêu, đầu tư, về tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý Tài chính của công ty. […]

CEO – Mã tuyển dụng G-CEO

10/07/2017

Địa điểm làm việc cho 1 tập đoàn phụ trách toàn bộ hệ thống tập đoàn: xây dựng, xăng dầu, khách sạn, thủy điện tại Lào Mô tả: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, chiến lược ( nhân sự, kinh doanh – thị trường, Marketing, sản phẩm …) nhằm triển khai thực hiện định hướng chiến […]

Project Manager vận hành – Mã tuyển dụng PL-OPM

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Mỏ thạch cao tại Lào Mô tả: Quản lý vận hành các máy móc thiết bị trong hệ thống xử lý thạch cao. Tổ chức sản xuất hợp lý để đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra theo đúng quy định của Công ty. Giảm thiểu các rủi so […]

Project Manager Khai thác – Mã tuyển dụng PL-EXM

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Mỏ thạch cao tại Lào Mô tả: Kiểm soát kế hoạch khai thác, khoan nổ mìn đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật khai thác, kỹ thuật an toàn và hiệu quả.Kiểm tra giám sát nhân lực, phương tiện, máy móc hoạt động trên công trường, theo dõi, chấm công lao […]