2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg

Sales Manager – Mã tuyển dụng SM2

02/06/2017

Responsibilities: Build up and manage sales team to sell contextual and media ads. Maintain good relationships with clients to ensure continuous business growth. Ensure on-time delivery and quality of advertisements. Ensure timely advertising billing and payment for customers Review sales processes and suggest improvements. Prepare sales presentations and proposals for customers. Develop sales strategies to […]

Quản trị viên Linux – Mã tuyển dụng QTV

02/06/2017

Làm việc tại Ba Đình – Hà Nội Mô tả công việc: Thiết kế, cấu hình, cài đặt, duy trì và khắc phục sự cố của hệ thống Linux Tham gia vào việc thiết kế và giám sát các khả năng mở rộng hệ thống lớn Quản lý và thực hiện điều chỉnh các hệ […]

Trưởng phòng hành chính nhân sự – Mã tuyển dụng HR

01/06/2017

Làm tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Mô tả: Chịu trách nhiệm về tất cả các mảng nghiệp vụ nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, quản trị hành chính…) Chịu trách nhiệm mọi hoạt động văn phòng khi quản lý trực tiếp vắng mặt Hỗ trợ các hoạt động chung của công ty Yêu […]

Quản lý học vụ – Mã tuyển dụng QLHV

30/05/2017

Làm tại Trung tâm tiếng anh ở Cấu Giấy/Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm và điều phối các hoạt động giảng dạy và đào tạo tại trung tâm Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình, phương pháp  giảng dạy tiếng Anh. Tuyển dụng, đào tạo, quản lý […]

Quản lý kinh doanh – Mã tuyển dụng QLKD

30/05/2017

Làm tại Trung tâm tiếng anh ở Cấu Giấy/Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Xây dựng và quản lý thực thi kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Đề ra mục tiêu cụ thể để tăng doanh số của khu vực phụ trách. Xác lập mục tiêu cho từng […]