gpo -Ka Jae San -Web
executive_search1

Supplier Sourcing – Code: SS-GPO

20/03/2019

* Location: Dong Da, Ha Noi * Package: Negotiable * Job description  Search, collect market statistical data, products and suppliers in the areas of: Education, training, vocational guidance Provide market reports for management, future market predictions Establishing information collection methods and procedures, organizing market surveys to estimate customers’ preferences, needs, desires and expectations. Provide conclusions […]

Academic Executive – Code: AE-GPO

20/03/2019

* Location: Dong Da, Ha Noi * Package: Negotiable * Job description Assess the suitability of the syllabus with Vietnamese students & suggest modification if needed Develop curriculum for programs Control the implementation and overall delivery quality of the syllabus Create the instructional strategies, sample lesson plans, suggesting teaching aids for teachers. Understand competitors and […]

Trưởng phòng nhân sự – Mã: TPNS-VBT

13/03/2019

* Địa điểm: Hà Nội * Lương: Thỏa thuận * Kinh nghiệm: 2-5 năm ở vị trí quản lý * Lĩnh vực: vàng bạc, đá quý * Mô tả công việc: Quản lý, điều hành công tác nguồn nhân lực của chi nhánh bao gồm: nghiên cứu và xây dựng cơ cấu tổ chức phù […]

Trưởng phòng đào tạo – Mã: TPĐT-GPO

10/03/2019

Địa điểm làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Thiết lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của công ty Lập kế hoạch marketing, kinh doanh; quản lý, giám sát, triển khai các kế hoạch theo chiến lược và định hướng phát triển của công ty. Tìm hiểu, đề […]

Trưởng phòng nhân sự – Mã: HRM-C

10/03/2019

* Lương: Từ 30-40 triệu + thưởng theo quy định * Địa điểm làm việc: Hà Nội * Mô tả công việc: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty Xây dựng cơ cấu tổ chức của toàn bộ Công ty và chi nhánh. […]