ls-elements-bg
executive_search1
2

Japanese teacher – Japanese – Code: GVTNN-J

10/11/2018

Salary: $ 1000 – $ 1500 Location: Hanoi Describe: Teaching Japanese to trainees to participate in working in Japan according to the curriculum prescribed by the Center. Minano Nihongo and the program compiled by the Training Center. Teaching Japanese words, phrases, conversations frequently used in the factory, site. Teaching Japanese culture, habits, customs and way […]

Giáo viên dạy tiếng Nhật – người Việt – Mã: GVTNV-J

07/11/2018

Lương: Thỏa thuận Địa điểm: Hà Nội Mô tả: Chủ nhiệm lớp học quy mô : Khoảng 15-30 học viên. Đào tạo học viên từ mới bắt đầu học tới dưới tương đương trình độ N4, N5. Đào tạo về kỹ năng sống và làm việc tại Nhật bản, rèn luyện ý thức kỷ luật […]

Trưởng Ban Pháp Chế – Mã: TBPC-PĐ

06/11/2018

*Lương: Thỏa thuận *Địa điểm: Hà Nội *Mô tả: Tổ chức cập nhật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Thực hiện tư vấn pháp luật cho các đơn vị trong Tập đoàn; Tư vấn pháp lý, tham […]