2
Art_banner_W
CGB_Banner_24
ls-elements-bg
HrFoNonHR_Banner

Kế toán tổng hợp Khách Sạn – MTD: KTTH-PTG

06/02/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại 1 Khách sạn ở Lào Mô tả công việc: – Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp. – Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. – Hạch […]

Kế toán viên – MTD: KTV-PTG

17/01/2018

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc tại Lào Mô tả công việc: – Tổ chức và thực hiện quản lý nhân sự, mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán. – Kiểm soát ký duyệt thanh toán trước khi trình lên Ban Giám đốc. – […]