2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg

Nhân viên Marketing – MTD: NVMKT-DG

22/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 công ty vận tải tại Hưng Yên Mô tả công việc: Trao đổi công việc với khách hàng hiện tại theo chỉ định của quản lý; Tư vấn và cung cấp báo giá, hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng; Nghiên cứu và mở rộng khách hàng trong […]

Trưởng Phòng Marketing – MTD: TPMKT-DG

22/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 công ty vận tải tại Hưng Yên Mô tả công việc: Quản lý hoạt động của bộ phận Marketing Hưng Yên. Tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới trong tương lai; Đào tạo nhân viên mới; Phối hợp với các phòng […]

Giám Đốc Ban Thanh Tra & Kiểm Soát Nội Bộ – MTD: GĐTTKS-JC

22/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hà Nội Mô tả công việc: Thanh tra, kiểm soát hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các công ty thành viên Tổ chức thực hiện thanh tra , kiểm tra, đánh giá đột xuất và […]

CEO of an English Language System – Recruitment code: CEO-ELS

20/11/2017

Work location: Hanoi, Vietnam. Job Responsibilities: Management of all English language centers in Vietnam. Develop high quality business strategies and plans ensuring their alignment with short-term and long-term objectives. Lead and motivate subordinates to advance employee engagement develop a high performing managerial team. Oversee all operations and business activities of all system to ensure they […]

Giám đốc Nhà máy – MTD: GĐNM-VMG

14/11/2017

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc cho 1 công ty sản xuất dược phẩm tại Phú Thọ Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của Nhà máy, đảm bảo hoạt động sản xuất đáp ứng được đơn hàng từ khối kinh doanh. […]