gs-ka-banner_web
executive_search1

Trưởng phòng PR & Marketing – Mã: TPPR-L

22/04/2019

* Địa điểm làm việc: Thủ đô vientiane * Lương từ: 1000 USD * Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch Marketing của công ty Thực hiện các hoạt động Outbound và Inbound Marketing Quản trị hệ thống websites của công ty Quản trị các kênh social media: Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube.. Theo dõi, phân […]

Phó phòng tài chính kế toán – Mã: PPTCKT-L

22/04/2019

* Địa điểm làm việc: Thủ đô Vientiane  * Lương từ: 1000 USD * Mô tả công việc: Thực hiện công việc như của một kế toán trưởng công ty Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của Công ty, không ngừng cải tiến tổ […]

Phó giám đốc trung tâm kinh doanh – Mã: PGĐKD-L

22/04/2019

* Địa điểm làm việc: Trung tâm kinh doanh Vientiane (Thủ đô Vientiane) * Lương từ: 1000 USD * Mô tả công việc: Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của trung tâm phù hợp với mục tiêu chung của Công ty. Chăm sóc, phát triển […]

Phó giám đốc chi nhánh – Mã: PGĐCN-L

22/04/2019

* Địa điểm làm việc:  Thành phố Pakse, tỉnh Champasack, Lào  * Lương từ: 1000 USD * Mô tả công việc: Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của trung tâm phù hợp với mục tiêu chung của Công ty. Chăm sóc, phát triển các kênh bán […]

Giám đốc tài chính – Mã: GĐTC-L

22/04/2019

* Địa điểm làm việc: Trụ sở chính tại thủ đô Viêng Chăn Lào * Lương từ: 1500 USD * Mô tả công việc: Mảng việc tài chính: Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty Đánh giá các chương trình hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính Tiến hành phân […]