banner02062019-website1

“PHÓ BAN KINH TẾ”_ (Mã tuyển dụng -PBKT)

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: ❗ Công tác quản lý kinh tế – Chịu trách nhiệm phân tích hiệu quả dự án đầu tư, quản lý chi phí thực hiện dự án đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. – Chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy […]

PHÓ BAN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Phụ trách các công việc về vật tư thiết bị – Lập hồ sơ theo dõi, quản lý các đơn hàng về số lượng, chủng loại xuất – nhập – tồn. Từ đó, căn cứ theo định mức ngân sách đăng ký ban đầu để nêu các ý kiến đề […]

Giám đốc Kỹ Thuật (phụ trách công ty Thi công)

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Chủ trì công tác áp dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ yêu cầu. – Quản lý, kiểm soát, điều phối hoạt động của ban Quản lý Dự án của các công trình đang thi công. – Quản […]

1