banner02062019-website1

Biên tập viên sách – Mã tuyển dụng (BTV)

02/02/2017

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp kiểm duyệt, biên tập nội dung cho các ấn bản sách của công ty Nghiên cứu thị trường xuất bản trong nước liên quan đến dòng sách phát triển kỹ năng ,sách quản trị kinh doanh. Tổ chức triển khai các đề tài do ban giám đốc giao phó; […]

Quản lý kho

23/10/2016

Mô tả công việc: Quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ kho và nhân sự được giao. Tham mưu, tư vấn cho Trưởng phòng trong việc xây dựng các quy định về quản lý kho. Chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho: Số lượng, tình trạng hàng hóa … Thực hiện thủ […]

1