banner02062019-website1

GIÁM ĐỐC KINH DOANH DẦU NHỚT- MÃ TUYỂN DỤNG: GDKDDN

08/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: • Phát triển, mở rộng thị trường nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề ra • Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc chi nhánh về hoạt động & hiệu quả của Phòng Kinh doanh. • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn và […]

1