Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

GPO và chương trình: “Mang sách về cho trẻ em nông thôn Liêm Tuyền”

31/08/2017

Vào ngày 31/08/2017 vừa qua, GPO đã phối hợp cùng tổ chức Global CEO Academy triển khai chương trình “ Mang sách về cho trẻ em nông thôn Liêm Tuyền” . Xin chân thành cảm ơn Global CEO Academy về hoạt động ý nghĩa này. Mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục được […]