banner02062019-website1

CHUỖI TRAINING CHUYÊN SÂU VỀ NHÂN SỰ – “CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG”

28/03/2018

Đối với mỗi doanh nghiệp, bộ phận nhân sự có vai trò hết sức quan trọng có tính quyết định sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Vào tháng 03/2018 vừa qua, Chuỗi training chuyên sâu về nhân sự do GPO bảo trợ nội dung đã được tổ chức thành công dưới sự giảng […]