2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg
QC_FB_HR_đk_BANNER

Trưởng ban pháp chế – MTD: TBPC-JV

03/05/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – Công ty xuất khẩu lao động lớn tại Gia Lâm, Hà Nội a.Mô tả công việc: – Xây dựng, định hướng tất cả các hoạt động pháp chế của Công ty và các đơn vị thành viên – Tư vấn chiến lược cho BLĐ […]

1