2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg

Trưởng ban pháp chế – mã tuyển dụng TBPC

03/05/2017

a.Mô tả công việc: – Xây dựng, định hướng tất cả các hoạt động pháp chế của Công ty và các đơn vị thành viên – Tư vấn chiến lược cho BLĐ các Công ty thành viên (CTTV) về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh – Chịu trách nhiệm […]

1