Art_banner_Leveraging Innovation_W (3) (1)
Art_banner_W (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Quản trị viên Linux – Mã tuyển dụng QTV

02/06/2017

Làm việc tại Ba Đình – Hà Nội Mô tả công việc: Thiết kế, cấu hình, cài đặt, duy trì và khắc phục sự cố của hệ thống Linux Tham gia vào việc thiết kế và giám sát các khả năng mở rộng hệ thống lớn Quản lý và thực hiện điều chỉnh các hệ […]

1