banner02062019-website1

Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin – Mã: CIO–K

10/02/2019

* Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Mức lương: 3000 – 5000$ * Mô tả công việc Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác công nghệ thông tin của Công ty. Quản lý và điều hành hoạt động phòng Công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết […]

Quản trị viên Linux – Mã tuyển dụng QTV

02/06/2017

Làm việc tại Ba Đình – Hà Nội Mô tả công việc: Thiết kế, cấu hình, cài đặt, duy trì và khắc phục sự cố của hệ thống Linux Tham gia vào việc thiết kế và giám sát các khả năng mở rộng hệ thống lớn Quản lý và thực hiện điều chỉnh các hệ […]

1