banner02062019-website1

NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI – TIẾNG NHẬT N2 – MÃ TUYỂN DỤNG: NVĐN

05/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Xây dựng kế hoạch chiến lược để phát triển mối quan hệ với các đối tác nhật. – Thiết lập, duy trì, và phát triển mối quan hệ với các đối tác. – Chủ động tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ mới. – Làm việc với đối […]

1