Art020262019_2_Web
executive_search1

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH – MÃ TUYỂN DỤNG: AS

05/11/2016

Administrative job description Administrative assistant responsibilities include providing administrative support to ensure efficient operation of the office. You will support managers and employees through a variety of tasks related to organization and communication. The admin job scope includes communicating via phone and email ensuring that all administrative duties are completed accurately and delivered with high […]

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – MÃ TUYỂN DỤNG: HRM

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Quản lý các vấn đề nhân sự của công ty: tuyển dụng, quy định, tiền lương, nghỉ phép… – Lập và cập nhật các chính sách, quy định mới về nhân sự. – Lập các quy định hợp pháp liên quan đến vấn đề nhân công (gồm hợp đồng lao […]