Art_banner_Leveraging Innovation_W (3) (1)
Art_banner_W (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Dụng (NVĐT)

31/12/2016

Mô tả công việc:   Tìm kiếm và giới thiệu ứng viên phù hợp cho khách hàng  Chủ động tìm kiếm các ứng viên thông qua các phương tiện hỗ trợ  Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên  Đánh giá và báo cáo kết quả tuyển dụng  Phát triển nguồn dữ liệu […]

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH – MÃ TUYỂN DỤNG: AS

05/11/2016

Administrative job description Administrative assistant responsibilities include providing administrative support to ensure efficient operation of the office. You will support managers and employees through a variety of tasks related to organization and communication. The admin job scope includes communicating via phone and email ensuring that all administrative duties are completed accurately and delivered with high […]

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – MÃ TUYỂN DỤNG: HRM

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Quản lý các vấn đề nhân sự của công ty: tuyển dụng, quy định, tiền lương, nghỉ phép… – Lập và cập nhật các chính sách, quy định mới về nhân sự. – Lập các quy định hợp pháp liên quan đến vấn đề nhân công (gồm hợp đồng lao […]