Art020262019_2 (1)
banner02062019-website1

Trưởng phòng hành chính nhân sự – Mã tuyển dụng HR

01/06/2017

Làm tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Mô tả: Chịu trách nhiệm về tất cả các mảng nghiệp vụ nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, quản trị hành chính…) Chịu trách nhiệm mọi hoạt động văn phòng khi quản lý trực tiếp vắng mặt Hỗ trợ các hoạt động chung của công ty Yêu […]

Trưởng phòng kinh doanh dịch vụ tuyển dụng – MTD: TPTD-GPO

17/05/2017

Địa điểm: 85 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội Mô tả: Lập kế hoạch tuyển dụng và phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên Lên chiến lược và triển khai các biện pháp nhằm phát triển các kênh nguồn tuyển dụng và mạng lưới ứng viên Quản lý, đánh giá hiệu quả tuyển dụng […]

Human Resources Director – Mã tuyển dụng HRM

13/03/2017

Work responsibility Analyze job content for each company position and create and update job descriptions, job ratings, and job rankings for each position. Plan, review and implement recruitment plans, staff budgets, and work closely with delivery teams to control labor costs within the approved budget. Monitoring, analyzing and reviewing training policies, procedures and practices, and […]

Nhân viên hành chính tổng hợp

22/01/2017

Mô tẢ công việc – Soạn thảo công văn, quyết định, biên bản, báo cáo – Soạn thảo và  quản lý văn bản hợp đồng, chính sách của bộ phận kinh doanh theo chỉ đạo của Ban giám đốc – Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng cho Ban giám […]

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Dụng (NVĐT)

31/12/2016

Mô tả công việc:   Tìm kiếm và giới thiệu ứng viên phù hợp cho khách hàng  Chủ động tìm kiếm các ứng viên thông qua các phương tiện hỗ trợ  Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên  Đánh giá và báo cáo kết quả tuyển dụng  Phát triển nguồn dữ liệu […]