banner02062019-website1

Bác sĩ thẩm mỹ – Mã tuyển dụng BSTM

19/05/2017

Mô tả Khám, chẩn đoán và đưa phác đồ điều trị về làn da cho khách hàng. Tư vấn và thực hiện điều trị chuyên sâu, chăm sóc thẩm mỹ cho khách hàng. Theo dõi kết quả điều trị và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tư vấn cho khách hàng sử dụng các […]

1