banner02062019-website1

Trưởng phòng Logistics – mã tuyển dụng TPLGT

19/04/2017

Mô tả công việc – Quản lý phòng kinh doanh và hướng dẫn nhân viên để đạt hiệu quả kinh doanh. – Phân tích thị trường và lập chiến lược kinh doanh. – Đạt chỉ tiêu kinh doanh của cá nhân cũng như chỉ tiêu của phòng kinh doanh. – Tìm kiếm, duy trì và […]

Quản lý kho

23/10/2016

Mô tả công việc: Quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ kho và nhân sự được giao. Tham mưu, tư vấn cho Trưởng phòng trong việc xây dựng các quy định về quản lý kho. Chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho: Số lượng, tình trạng hàng hóa … Thực hiện thủ […]

1