ls-elements-bg
executive_search1
2

Chánh Văn phòng Điều hành – MTD-CVPĐH-G

28/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Thanh Xuân, Hà Nội * Mức lương: Từ $4000 * Ngành nghề: Nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), F&B, chuỗi nhà hàng lớn * Báo cáo trực tiếp cho: Tổng Giám Đốc * Nhận báo cáo trực tiếp: Các Trưởng phòng & Thư ký Điều hành * Mô tả công […]

Giám Đốc Kinh doanh ASEAN – MTD: GĐKDA – K

28/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa * Mức lương: Từ $5000 * Ngành nghề: Điện máy, điện lạnh * Báo cáo trực tiếp cho: Ban Tổng Giám Đốc * Nhận báo cáo trực tiếp: Các Giám Đốc chi nhánh * Mô tả công việc Chịu trách nhiệm tổng quản lý Ngành hàng Thiết bị […]

Sales Planning Manager – MTD: SPM-K

16/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Làm việc cho 1 tập đoàn điện máy gia dụng lớn tại Đống Đa, Hà Nội * Mức lương: Từ 40 triệu * Mô tả công việc: Kiểm soát PSI hàng năm & hàng tháng Kiểm soát dự báo doanh thu hàng năm & hàng tháng Đặt hàng sản xuất số […]

Giám sát Tài chính và Tuân thủ – MTD: GSTC-G

10/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa, Hà Nội * Mức lương: Từ 3000$ * Ngành nghề: Nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), chuỗi nhà hàng lớn * Mô tả công việc – Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện mục tiêu chiến lược trong hoạt động kinh doanh […]

Trưởng Đại Diện Indonesia – MTD: TĐDI-K

09/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Văn phòng tại Indonesia * Mức lương: Từ 5000$ * Ngành nghề: Điện tử-Điện lạnh * Mô tả công việc – Đại diện cho TĐ trong các hoạt động, giao dịch với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân, khách hàng trong phạm vi lãnh thổ nước […]