ls-elements-bg
executive_search1
2

Tổng Giám đốc – MTD: TGĐ-NG

01/08/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Ngành nghề: Xây dựng, bất động sản * Mô tả công việc Xây dựng các chiến lược và kế hoạch kinh doanh thích hợp, đảm bảo tính nhất quán của chúng với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; Lãnh đạo […]

Giám đốc/Trưởng phòng Digital Marketing – MTD: GĐMD-K

31/07/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Đống Đa, Hà Nội * Ngành nghề: Điện máy, điện lạnh * Mô tả công việc: Xây dựng hình ảnh và thương hiệu Online; Định vị thương hiệu Online; Thúc đẩy Sales out cho toàn bộ ngành hàng thông qua các hình thức tối ưu […]

Trưởng ban Pháp chế – MTD: TBPC-NG

27/07/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Ngành nghề: Xây dựng, bất động sản * Mô tả công việc Giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của Tập đoàn; Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Tập đoàn đều thực hiện theo đúng pháp luật […]

Trưởng ban Kiểm soát – MTD: TBKS-NG

27/07/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Ngành nghề: Xây dựng, bất động sản * Mô tả công việc Điều hành và quản lý các hoạt động của Ban Kiểm soát; Hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm, báo cáo trước HĐQT […]