Art_banner_W – Made with PosterMyWall (1)
Art_banner_Leveraging Innovation_W – Made with PosterMyWall (1) (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Giám Đốc Ngành Hàng – MTD: GDNH–K

05/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa * Mức lương: Từ 3000 – 5000$ * Mô tả công việc – Chịu trách nhiệm tổng quản lý Ngành hàng, bao gồm các Kênh kinh doanh, Trade marketing và Cung ứng ngành hàng, phạm vi toàn tập đoàn – Quản lý bộ phận Kinh Doanh đảm bảo […]

Trưởng Phòng Nhân Sự – MTD: HRM–K

03/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa, Hà Nội * Mức lương: 35 – 50 triệu * Mô tả công việc – Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân lực trong trung hạn, dài hạn đảm bảo thực hiện […]

Giám Đốc Marketing – MTD: MKT–D–K

03/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa, Hà Nội * Mức lương: 3000 – 5000$ * Mô tả công việc Hoạch định chiến lược, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện hoạt động Marketing của Tập đoàn; Tham mưu cho ban Giám đốc về truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu; Xây […]

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ – MTD: TBKS–K

03/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa, Hà Nội  * Mức lương: 35-50 triệu * Mô tả công việc – Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro – Xây dựng kế hoạch kiểm soát & kiểm toán nội bộ định kỳ tại các đơn […]

Trưởng Phòng Thẩm Định Giá – MTD: TP–TDG–AC

02/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Mức lương: Từ 15 Triệu * Mô tả công việc  – Quản lý nhân sự và công việc bộ phận – Theo dõi giao việc, kiểm soát và thực hiện tổng hợp nghiệp vụ – Tuyển dụng, đào tạo nhân viên và kiểm soát chất lượng bộ […]