Art_banner_Leveraging Innovation_W (3) (1)
Art_banner_W (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

CEO of an English Language System – Recruitment code: CEOELS-GKC

28/11/2017

Work location: Dong Da district, Hanoi Job Responsibilities: Responsible for maintaining and developing the English Language system’s business, operational and service success. Each center’s strategic objectives set up and center administration. Build up system’s business strategies and business plan. Build up, appropriate organizational structure to well implement the approved business plan. Properly cascade down the […]

Giám đốc điều hành – MTD: CEO-GKC

28/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 công ty điện tử tại quận Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng; Lập ngân sách kinh doanh và các biện pháp để kiểm soát chi phí, phân tích chi phí; […]

Giám Đốc Ban Thanh Tra & Kiểm Soát Nội Bộ – MTD: GĐTTKS-CHG

22/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 công ty BĐS tại Hà Nội Mô tả công việc: Thanh tra, kiểm soát hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các công ty thành viên Tổ chức thực hiện thanh tra , kiểm tra, đánh giá đột xuất và định kỳ các hoạt động điều […]

CEO of an English Language System – Recruitment code: CEO-ELS

20/11/2017

Work location: Hanoi, Vietnam. Job Responsibilities: Management of all English language centers in Vietnam. Develop high quality business strategies and plans ensuring their alignment with short-term and long-term objectives. Lead and motivate subordinates to advance employee engagement develop a high performing managerial team. Oversee all operations and business activities of all system to ensure they […]

Giám đốc Nhà máy – MTD: GĐNM-VMG

14/11/2017

Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO – làm việc cho 1 công ty sản xuất dược phẩm tại Phú Thọ Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của Nhà máy, đảm bảo hoạt động sản xuất đáp ứng được đơn hàng từ khối kinh doanh. […]