ls-elements-bg
executive_search1
2

Trưởng ban Pháp chế – MTD: TBPC-NG

27/07/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Ngành nghề: Xây dựng, bất động sản * Mô tả công việc Giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của Tập đoàn; Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Tập đoàn đều thực hiện theo đúng pháp luật […]

Trưởng ban Kiểm soát – MTD: TBKS-NG

27/07/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Ngành nghề: Xây dựng, bất động sản * Mô tả công việc Điều hành và quản lý các hoạt động của Ban Kiểm soát; Hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm, báo cáo trước HĐQT […]

Chánh Văn phòng Điều hành – MTD: COO-NG

27/07/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Ngành nghề: Xây dựng, bất động sản * Báo cáo trực tiếp cho: Tổng Giám Đốc * Nhận báo cáo trực tiếp: Các Trưởng phòng * Mô tả công việc Quản trị điều hành tương ứng kế hoạch hoạt động ngắn, trung […]

Giám đốc Tài chính Tập đoàn – MTD: CFO-NG

27/07/2018

* Mức lương: Từ 5,000USD * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Mô tả công việc Quản lý nguồn vốn của Tập đoàn; Xây dựng chiến lược tài chính, cấu trúc tài chính Tập đoàn; Quản lý ngân quỹ, dòng tiền, công tác tín dụng của Tập đoàn; Lập phương án huy động vốn, […]

Training Manager – Code: TM-DW

26/07/2018

* Mức lương: 800 USD – 1.500 USD * Nơi làm việc: Quận Ba Đình, Hà Nội * Mô tả công việc: Duy trì thiết bị đào tạo khách sạn tiêu chuẩn và thư viện tài nguyên đào tạo; Tiến hành định hướng nhân viên & phát triển kế hoạch cảm ứng cho nhân viên […]