Art_banner_W – Made with PosterMyWall (1)
Art_banner_Leveraging Innovation_W – Made with PosterMyWall (1) (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Giám Đốc Kinh Doanh thiết bị nhà bếp – MTD: GDKDVM–K

08/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Mức lương: 3000 – 5000$ * Mô tả công việc –       Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận chi phí, chỉ tiêu KPIs và công nợ khu vực được giao –       Phân bổ kế hoạch và […]

Trưởng phòng Nhân sự – MTD: TPNS-A

07/05/2018

Địa điểm làm việc: Tại Nhà hàng khách sạn – Quận Hoàn Kiếm – Hà nội. Lương : 20 – 30 triệu Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch chi phí lương, quy chế tiền lương, thang bảng lương. Xây dựng chính sách chế độ phúc lợi, bảo hiểm. Xây dựng các quy chế […]

Quản lý nhà hàng Hong Kong – MTD: QLNH-A

07/05/2018

• Địa điểm làm việc: Tại Nhà hàng khách sạn – Quận Hoàn Kiếm – Hà nội. • Lương : 20 – 30 triệu Mô tả công việc: Quản lý nhân viên • Tham gia tuyển nhân viên và đào tạo nhân viên mới làm việc theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng. […]

Phó phòng Nhân sự – MTD: PPNS-T

07/05/2018

Địa điểm làm việc: Tại Nhà máy – Thanh Trì  – Hà nội. Lương : 15 – 20 triệu Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch chi phí lương, quy chế tiền lương, thang bảng lương, KPIs. Xây dựng chính sách chế độ phúc lợi, bảo hiểm. Xây dựng các quy chế khen thưởng […]

Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin – MTD: CTO–K

05/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Mức lương: 3000 – 5000$ * Mô tả công việc Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác công nghệ thông tin của Công ty. Quản lý và điều hành hoạt động phòng Công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết […]