ls-elements-bg
executive_search1
2

Director of 4 star hotel – Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats)

29/11/2018

* Location: Nam Dinh * Package: Competitive & Negotiable * Job description Organizing, managing and operating the hotel business. Take overall responsibility for the efficiency and overall business of the hotel. Planning the hotel business, proposing and implementing effective solutions for the development of the hotel business. Recruitment, training and personnel management; Management of internal […]

Giám đốc khách sạn 4 sao – Mã: GĐKS-N

20/11/2018

* Địa điểm: Nam Định * Lương: Thỏa thuận * Mô tả công việc Tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh Khách sạn. Chịu trách nhiệm chung về tính hiệu quả & toàn bộ hoạt động kinh doanh của khách sạn. Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh của khách sạn, đề xuất và […]

Trưởng Ban Pháp Chế – Mã: TBPC-PĐ

06/11/2018

*Lương: Thỏa thuận *Địa điểm: Hà Nội *Mô tả: Tổ chức cập nhật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Thực hiện tư vấn pháp luật cho các đơn vị trong Tập đoàn; Tư vấn pháp lý, tham […]