Art_banner_W – Made with PosterMyWall (1)
Art_banner_Leveraging Innovation_W – Made with PosterMyWall (1) (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Chánh Văn phòng Điều hành – MTD: COO-NG

27/07/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Ngành nghề: Xây dựng, bất động sản * Báo cáo trực tiếp cho: Tổng Giám Đốc * Nhận báo cáo trực tiếp: Các Trưởng phòng * Mô tả công việc Quản trị điều hành tương ứng kế hoạch hoạt động ngắn, trung […]

Giám đốc Tài chính Tập đoàn – MTD: CFO-NG

27/07/2018

* Mức lương: Từ 5,000USD * Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Mô tả công việc Quản lý nguồn vốn của Tập đoàn; Xây dựng chiến lược tài chính, cấu trúc tài chính Tập đoàn; Quản lý ngân quỹ, dòng tiền, công tác tín dụng của Tập đoàn; Lập phương án huy động vốn, […]

Training Manager – Code: TM-DW

26/07/2018

* Mức lương: 800 USD – 1.500 USD * Nơi làm việc: Quận Ba Đình, Hà Nội * Mô tả công việc: Duy trì thiết bị đào tạo khách sạn tiêu chuẩn và thư viện tài nguyên đào tạo; Tiến hành định hướng nhân viên & phát triển kế hoạch cảm ứng cho nhân viên […]

Giám đốc Vận hành – MTD: GĐVH-P-HP

29/06/2018

* Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ làm việc: Kho cảng Hải phòng * Mô tả công việc Giám sát các hoạt động của kho cảng nhằm đảm bảo hoạt động an toàn và kiểm soát các thông số kỹ thuật chính của hoạt động vận hành (chi phí đầu tư, chi phí vận […]

Phó Giám Đốc Nhà máy – Phụ trách sản xuất – MTD: PGĐNM – K

21/06/2018

* Địa chỉ làm việc: Hưng Yên * Mức lương: Thỏa thuận * Ngành nghề: Điện máy, điện lạnh * Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc Nhà máy * Báo cáo gián tiếp cho: Ban Tổng Giám đốc * Quản lý trực tiếp: CBNV Nhà máy * Mô tả công việc Điều hành hoạt […]