Art_banner_W – Made with PosterMyWall (1)
Art_banner_Leveraging Innovation_W – Made with PosterMyWall (1) (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Quản lý chất lượng – Mã tuyển dụng P-PM

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Công ty xăng dầu tại Lào Mô tả: 1. Quản lý chất lượng và hao hụt xăng dầu 2. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 toàn Công ty 3. Giám sát việc tổ chức thực hiện hệ thống chất lượng công ty. 4. Lập các kế hoạch, […]

CEO kho vận – Mã tuyển dụng P-CEO

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Công ty xăng dầu tại Lào Mô tả: Phân công công việc cho nhân viên giao nhận khoa học nhất Điều độ phương tiện để giao hàng đúng tiến độ ( có thể làm với nhà xe) Lập, kiểm tra, ký và chịu trách nhiệm trên tất cả quyết toán làm […]

Chỉ huy trưởng – Mã tuyển dụng C-SM

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Công ty XD nhà ở, cầu đường tại Lào Mô tả: Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường. Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ đã được lãnh đạo Công […]

Quản lý dự án – Mã tuyển dụng C-PQ

10/07/2017

Địa điểm làm việc: Công ty XD nhà ở, cầu đường tại Lào Mô tả:  Lập kế hoạch và triển khai các công việc cho dự án. Điều hành bộ phận giám sát thi công các hạng mục tại công trình, đảm bảo thi công theo theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn. Đồng […]

Giám đốc Đào tạo – Mã tuyển dụng GDDT

26/05/2017

Mô tả công việc : Chủ trì đề xuất định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm, phát triển hoạt động đào tạo trong toàn Tập đoàn. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các quy trình, quy định về công tác đào tạo. Chủ trì xây dựng, quản lý các chương trình đào […]