ls-elements-bg
executive_search1
2

CEO of a new set-up 4 stars Hotel in Ha Long, Quang Ninh – Recruitment code: CEO-THLG

30/11/2017

Work location: Halong, Quang Ninh, Vietnam. Job Responsibilities: The position is responsible for all aspects of operations of the hotel, from day-to-day staff management to guest and client relations. The General Manager provides leadership and strategic planning to all departments in support of service expectations, maximizing operations, overall guest satisfaction to maximize full profitability. Primary […]

CEO of an English Language System – Recruitment code: CEOELS-GKC

28/11/2017

Work location: Dong Da district, Hanoi Job Responsibilities: Responsible for maintaining and developing the English Language system’s business, operational and service success. Each center’s strategic objectives set up and center administration. Build up system’s business strategies and business plan. Build up, appropriate organizational structure to well implement the approved business plan. Properly cascade down the […]

Giám đốc điều hành – MTD: CEO-GKC

28/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 công ty điện tử tại quận Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng; Lập ngân sách kinh doanh và các biện pháp để kiểm soát chi phí, phân tích chi phí; […]

Giám Đốc Ban Thanh Tra & Kiểm Soát Nội Bộ – MTD: GĐTTKS-CHG

22/11/2017

Địa điểm: làm việc cho 1 công ty BĐS tại Hà Nội Mô tả công việc: Thanh tra, kiểm soát hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các công ty thành viên Tổ chức thực hiện thanh tra , kiểm tra, đánh giá đột xuất và định kỳ các hoạt động điều […]

CEO of an English Language System – Recruitment code: CEO-ELS

20/11/2017

Work location: Hanoi, Vietnam. Job Responsibilities: Management of all English language centers in Vietnam. Develop high quality business strategies and plans ensuring their alignment with short-term and long-term objectives. Lead and motivate subordinates to advance employee engagement develop a high performing managerial team. Oversee all operations and business activities of all system to ensure they […]