Art_banner_Leveraging Innovation_W (3) (1)
Art_banner_W (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

GIÁM ĐỐC KINH DOANH DẦU NHỚT- MÃ TUYỂN DỤNG: GDKDDN

08/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: • Phát triển, mở rộng thị trường nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề ra • Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc chi nhánh về hoạt động & hiệu quả của Phòng Kinh doanh. • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn và […]

GIÁM ĐỐC KINH DOANH SƠN – MÃ TUYỂN DỤNG: GDKDS

04/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm Sơn và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty – Tuyển và đào tạo nhân viên kinh doanh, mở rộng hệ thống đại lý các tỉnh. – Theo dõi và quản lý các hoạt động kinh doanh […]

PHÓ BAN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Phụ trách các công việc về vật tư thiết bị – Lập hồ sơ theo dõi, quản lý các đơn hàng về số lượng, chủng loại xuất – nhập – tồn. Từ đó, căn cứ theo định mức ngân sách đăng ký ban đầu để nêu các ý kiến đề […]

Giám đốc Kỹ Thuật (phụ trách công ty Thi công)

23/10/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Chủ trì công tác áp dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ yêu cầu. – Quản lý, kiểm soát, điều phối hoạt động của ban Quản lý Dự án của các công trình đang thi công. – Quản […]