Art_banner_Leveraging Innovation_W (3) (1)
Art_banner_W (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Trưởng ban kinh tế – mã tuyển dụng TBKT

15/05/2017

Mô tả: Chịu trách nhiệm phân tích hiệu quả dự án đầu tư, quản lý chi phí thực hiện dự án đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý công tác kinh […]

Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật – MTD: PTGDKT-FFHN

15/05/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – Công ty xây dựng – Làm việc tại Cầu Giấy Mô tả: Chủ trì công tác áp dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ yêu cầu. Quản lý, kiểm soát, điều phối hoạt động […]

Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư – mã tuyển dụng PTGDDT

12/05/2017

Mô tả công việc: • Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về chiến lược đầu tư và hoạt động đầu tư, phát triển các ngành hàng kinh doanh • Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược đầu tư và triển khai các công tác lập dự án đầu tư hiệu quả nhằm đạt được […]

Giám đốc thi công – MTD: JO-GĐTC-FFHN

02/05/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – Công ty xây dựng – Làm việc tại Cầu Giấy MÔ TẢ:  Chỉ đạo các đơn vị thi công lập kế hoạch thi công cho các dự án xây lắp, bao gồm: Kế hoạch chi tiết nhu cầu vốn, vật tư, thiết bị, nhân […]

Giám đốc kinh doanh – mã tuyển dụng GDKD

27/04/2017

Mô tả công việc: – Lên kế hoạch bán hàng có mục đích. – Chủ động quan sát, chăm sóc , thúc đẩy bán hàng các sản phẩm – Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý – Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động & […]