ls-elements-bg
executive_search1
2

Giám Đốc Marketing – MTD: MKT–D–K

03/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa, Hà Nội * Mức lương: 3000 – 5000$ * Mô tả công việc Hoạch định chiến lược, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện hoạt động Marketing của Tập đoàn; Tham mưu cho ban Giám đốc về truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu; Xây […]

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ – MTD: TBKS–K

03/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Đống Đa, Hà Nội  * Mức lương: 35-50 triệu * Mô tả công việc – Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro – Xây dựng kế hoạch kiểm soát & kiểm toán nội bộ định kỳ tại các đơn […]

Trưởng Phòng Thẩm Định Giá – MTD: TP–TDG–AC

02/05/2018

* Địa chỉ làm việc: Hà Nội * Mức lương: Từ 15 Triệu * Mô tả công việc  – Quản lý nhân sự và công việc bộ phận – Theo dõi giao việc, kiểm soát và thực hiện tổng hợp nghiệp vụ – Tuyển dụng, đào tạo nhân viên và kiểm soát chất lượng bộ […]

Trưởng Phòng Kiểm Toán – MTD: TP–KT–AC

02/05/2018

* Mức lương: Từ 15 Triệu * Địa chỉ làm việc: Hà nội * Ngành nghề: Kế Toán Kiểm Toán * Mô tả công việc  – Quản lý nhân sự và công việc bộ phận – Theo dõi giao việc, kiểm soát và thực hiện tổng hợp nghiệp vụ – Tuyển dụng, đào tạo nhân […]

Chief Executive Officer – Code: CEO – PL

02/05/2018

* Address: At GPO’s client company – in Vientiane, Laos * Salary: From $5000 * Industry: Hotel and travelling service * Job Description: Job description for “Chief Executive Officer”  are as following: – Take charge of creating plans and strategies for the company. Present to BOD and executive business strategies to expand brand recognition, growth […]