2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg
HrfornonHR_banner

Phó tổng giám đốc M&E – MTD: PBM-FFHN

01/03/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – Công ty xây dựng – Làm việc tại Cầu Giấy Mô tả công việc: • Quản lý tiến độ, chất lượng công trình về phần ME: • Nghiên cứu hồ sơ thiết kế (phát hiện sai sót, tồn tại đưa ra giải pháp […]

Phó tổng giám đốc phụ trách thiết kế – mã tuyển dụng PTGDTK

26/02/2017

Mô tả công việc: Thiết kế kiến trúc, nội thất công trình Phụ trách, điều hành toàn bộ công việc liên quan đến: thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế hạ tầng, thiết kế cảnh quan, thiết kế hệ thống M&E cho các công trình Quản lý và điều phối tiến độ, […]

Managing Director – CEO

19/02/2017

Job description: – Responsible for the planning and overall strategic direction for the company – Given a goal, direction and strategic development of the company. – Executive and is responsible for the entire operations of the company – Responsible for profit, towards the development and growth of the company – Ensure the achievement of the […]

Giám đốc điều hành – CEO

10/01/2017

Mô tả công việc – Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty – Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty. –  Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty –  Chịu trách nhiệm về lợi […]