2
executive_search1
hcc
ls-elements-bg

Phó Giám đốc Kinh doanh – MTD: PGĐKD

14/08/2017

Địa điểm: Duy Tân, Cầu Giấy, HN Mô tả: Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, định vị sản phẩm. Tham vấn cho BGĐ chính sách, chiến lược kinh doanh cho kênh truyền hình styletv, infotv và kênh phát thanh Joyfm. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh Quản lý, điều phối và giám […]

Tổng Giám đốc – Mã tuyển dụng: TGĐ-C3

09/08/2017

Địa điểm: 1 công ty Xây dựng tại Hà Nội Mô tả: Nhiệm vụ chính: Tổ chức thực hiện thi công: D&B; Biện pháp thi công; Xác lập dự toán xây lắp hạng mục công trình; Thực hiện hợp đồng tổng thầu.; Hoàn công, quyết toán hạng mục công trình. Phạm vi trách nhiệm:Trực tiếp […]

Giám đốc – Mã tuyển dụng: GĐ-C2

09/08/2017

Địa điểm: 1 Công ty Quản lý dự án tại Hà Nội Mô tả: Nhiệm vụ chính: Tổ chức giám sát thi công và quản lý các dự án. Tham gia nghiệm thu bàn giao dự án Quyết toán dự án đầu tư. Phạm vi trách nhiệm: Trực tiếp quản lý hoạt động của phòng […]

Tổng Giám đốc – Mã tuyển dụng: TGĐ-C1

09/08/2017

Địa điểm: 1 công ty BĐS lớn tại Hà Nội Mô tả: Nhiệm vụ chính: Quản trị đầu tư và triển khai đầu tư dự án Bất Động sản: nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, phân tích, đánh giá các cơ hội đầu tư, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt […]

Giám đốc Ban Đầu tư – Mã tuyển dụng: GĐĐT-CHG

09/08/2017

Địa điểm: 1 tập đoàn BĐS lớn tại Hà Nội Mô tả: Nhiệm vụ chính: Xây dựng và điều hành thực hiện chiến lược Đầu tư Xây dựng và tổ chức triển khai chính sách, tiêu chuẩn, quy định, quy trình mảng công việc của Ban Theo dõi rủi ro và xử lý rủi ro […]