ls-elements-bg
executive_search1
2

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT – MÃ TUYỂN DỤNG: GV01

05/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Chịu trách nhiệm đào tạo lao động đi Nhật Bản: Dạy tiếng Nhật, văn hóa, ý thức, tác phong cho học viên đáp ứng yêu cầu của bên đối tác. – Chủ nhiệm lớp học quy mô : Khoảng 15-30 học viên. – Đào tạo học viên từ mới bắt […]

123