Art_banner_Leveraging Innovation_W (3) (1)
Art_banner_W (1)
MAP_AMES_V1_W
打印

Quản lý học vụ – Mã tuyển dụng QLHV

30/05/2017

Làm tại Trung tâm tiếng anh ở Cấu Giấy/Đống Đa, Hà Nội Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm và điều phối các hoạt động giảng dạy và đào tạo tại trung tâm Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình, phương pháp  giảng dạy tiếng Anh. Tuyển dụng, đào tạo, quản lý […]

Chuyên gia Đào tạo – Mã tuyển dụng CGDT

26/05/2017

Mô tả công việc : Đào tạo học viên trong Tập đoàn chuyên ngành khối CNTT, Viễn thông, Điện tử Xây dựng các quy trình, quy định, liên quan đến tổ chức công tác đào tạo. Lập kế hoạch, khảo sát, phân tích nhu cầu đào tạo trong Tập đoàn. Xây dựng chương trình, kế […]

Trưởng phòng đào tạo – MTD: TPĐT-JV

23/02/2017

Địa điểm làm việc: tại công ty khách hàng của GPO – 1 công ty xuất khẩu lao động đi Nhật Mô tả công việc: – Xây dựng và Quản lý dữ liệu chương trình đào tạo, giảng viên. Giám sát theo dõi việc thực hiện chương trình, kế họach đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo […]

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT – MÃ TUYỂN DỤNG: GV01

05/11/2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Chịu trách nhiệm đào tạo lao động đi Nhật Bản: Dạy tiếng Nhật, văn hóa, ý thức, tác phong cho học viên đáp ứng yêu cầu của bên đối tác. – Chủ nhiệm lớp học quy mô : Khoảng 15-30 học viên. – Đào tạo học viên từ mới bắt […]

12