banner02062019-website1

Trợ lý kế toán, kiểm toán – Mã: TLKT-AC

15/06/2019

* Mức lương: Thỏa thuận. * Địa chỉ làm việc: Từ Liêm, Hà nội. * Ngành nghề: Kế Toán Kiểm Toán. * Mô tả công việc: Thực hiện các hợp đồng kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính Đóng vai trò là đầu mối liên lạc giữa cấp trên và khách hàng, phát hiện […]

Auditing Leader – Code: AL–AC

02/05/2018

* Address: Hanoi    * Salary: From 9 Mil VND * Job Description: Job description for “Auditing Leader” is as following: – Manage and assign task within team – Support other departments in creating reports – Directly instruct team members and execute tasks by supervisors – Give training to improve team members skills – Take […]

Trưởng phòng kiểm toán nội bộ – mã tuyển dụng TPKTNB

12/05/2017

Mô tả công việc Tổ chức xây dựng, kiểm tra, đánh giá độ tin cậy, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống các tài liệu quản trị, hệ thống quy trình tác nghiệp thực hiện công tác điều hành, tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Tiếp nhận, thẩm định tính xác […]

1