gpo -Ka Jae San -Web
executive_search1

Kế toán trưởng – mã tuyển dụng KTT

25/02/2017

  Mô tả công việc Tổ chức và thực hiện quản lý nhân sự, mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán. Kiểm soát ký duyệt thanh toán trước khi trình lên Ban Giám đốc. Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết […]

Nhân viên kế toán – mã tuyển dụng NVKT

19/02/2017

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, hồ sơ kế. – Hàng ngày kiểm tra và rà soát các nội dung, số liệu phát sinh do nhân viên kế toán hạch toán trên phần mềm kế toán để kịp thời phát hiện và […]

KẾ TOÁN TỔNG HỢP – Mã tuyển dụng KTTT

12/01/2017

a.Mô tả công việc: – Lập sổ sách, chứng từ quản lý và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ phát sinh của Công ty; – Tổ chức lưu trữ hồ sơ, hợp đồng và các loại chứng từ kế toán; – Lập báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; – Lập các báo cáo tài […]