Art_banner_Leveraging Innovation_W (1)
Art_banner_W
MAP_AMES_V1_W
打印

Nhân viên kế toán – mã tuyển dụng NVKT

19/02/2017

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, hồ sơ kế. – Hàng ngày kiểm tra và rà soát các nội dung, số liệu phát sinh do nhân viên kế toán hạch toán trên phần mềm kế toán để kịp thời phát hiện và […]

KẾ TOÁN TỔNG HỢP – Mã tuyển dụng KTTT

12/01/2017

a.Mô tả công việc: – Lập sổ sách, chứng từ quản lý và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ phát sinh của Công ty; – Tổ chức lưu trữ hồ sơ, hợp đồng và các loại chứng từ kế toán; – Lập báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; – Lập các báo cáo tài […]

12