2
Art_banner_W
CGB_Banner_24
ls-elements-bg
HrFoNonHR_Banner

KẾ TOÁN TỔNG HỢP – Mã tuyển dụng KTTT

12/01/2017

a.Mô tả công việc: – Lập sổ sách, chứng từ quản lý và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ phát sinh của Công ty; – Tổ chức lưu trữ hồ sơ, hợp đồng và các loại chứng từ kế toán; – Lập báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; – Lập các báo cáo tài […]

12